Strešná konštrukcia

Strecha je jednou z hlavných opôr každého domu, a tak nie je radno podceniť jej zhotovenie a údržbu. Bráni totiž mnohým vonkajším faktorom (vlhkosti, vetru, atď.), ktoré by inak mohli narušiť stabilitu budovy. Naša firma ponúka niekoľko variant, ktoré tu trocha priblížime.

Konštrukcie realizujeme celkom tromi spôsobmi, konkrétne sa jedná o variant tesársky (najbežnejší), ďalej, väzníkový a stĺpikový.


Tesársky variant

V tomto prípade je jediným materiálom na výstavbu drevo, ktoré sa na základe svojej dobrej spracovateľnosti dá dobre prispôsobiť i netradičným prostriedkom. Z logiky vyplýva, že sa jedná o relatívne lacný materiál, a teda to samé platí aj pre realizáciu. Jedna z ďalších výhod tohto variantu je možnosť využitia relatívne veľkého priestoru, ktorý môže slúžiť ako povala, teda napríklad miesto na skladovanie nepotrebných vecí. Malým a milým bonusom môže samozrejme byť i vizuálna podoba tejto konštrukcie, ktorá na rozdiel od materiálov na kovovej báze pôsobí prírodným a útulným dojmom.


Väzníkový variant

Materiálom tohoto variantu je rovnako drevo s tým rozdielom, že drevené nosníky sú spevnené oceľovými doskami. Veľkou výhodou je, že vďaka takto získanej stabilite je možné zhotovovať konštrukcie s veľkým rozpätím, teda rozponom. Oproti klasickej výstavbe je rovnako lacný a montáž býva spravidla časovo menej náročná. Úložný priestor na rozdiel od predchádzajúcich variantov, kde bol spomenutý, tu bohužiaľ pôsobí skôr ako nevýhoda. Variant s nimi nepočíta.


Stĺpikový variant

Tento typ konštrukcie je menej obvyklý, avšak v istej miere tiež stále vyhľadávaný. Vyznačuje sa mimo iného tým, že je jednoduchá, avšak realizácia býva o niečo zdĺhavejšia, nakoľko vyžaduje viacej komplexnejšej práce pri samotnej stavbe na mieste.
Na všetky vlastné realizované projekty garantujeme záruku šesťdesiatich mesiacov.